fbpx

Management energetic localități

 • Home
 • Management energetic localități

Programul de îmbunătățire a eficienței energetice (PiEE) în localități este o inițiativă care vizează reducerea consumului de energie și creșterea utilizării surselor de energie regenerabilă la nivel comunitar. Acest program are ca scop să aducă beneficii economice, sociale și de mediu.

SEEI Technology este o companie recunoscută în domeniul eficienței energetice și a fost evaluată și acreditată de către Departamentul de Eficiență Energetică al Ministerului Energiei. Atestarea confirmă că SEEI Technology îndeplinește criteriile și standardele necesare pentru a furniza servicii energetice de calitate superioară. Ca prestator de servicii energetice, SEEI Technology poate oferi o gamă diversificată de soluții și servicii pentru îmbunătățirea eficienței energetice în diverse sectoare.

Cine are obligația implementării unui program de îmbunătățire a eficientei energetice?

Datorită rolului important al comunităților urbane în implementarea politicii naționale privind eficiența energetică, Departamentul de Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Energiei, conform Legii 121/2014, ulterior modificată prin Legea 160/2016, a introdus obligații specifice privind implementarea programelor de eficiență energetică. Toate reglementările trebuie să fie în conformitate cu Pactul Verde European.

 1. Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație de peste 5000 de locuitori au obligația de a întocmi PIEE (Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice) și PAEDC (Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă si Climă)
  , care include măsuri de eficiență energetică pentru următorii 3-6 ani.
 2. Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație de peste 20000 de locuitori au următoarele obligații:
  1. Să urmeze obiectivele stabilite în cadrul PAEDC.
  2. Să numească un manager energetic certificat conform legislației în vigoare sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică certificată în conformitate cu prevederile legii sau cu o persoană juridică care furnizează servicii energetice aprobate conform prevederilor legii.

Aceste obligații au fost introduse pentru a asigura implementarea eficientă a măsurilor de eficiență energetică la nivelul comunităților locale și pentru a promova o utilizare mai sustenabilă a energiei. Prin urmărirea obiectivelor stabilite și prin implicarea managerilor energetici sau a furnizorilor de servicii energetice, se urmărește optimizarea consumului și utilizării energiei în cadrul comunităților locale.

Ce implică programul de îmbunătățire a eficienței energetice în localități?

 • Dezvoltarea unui program personalizat de îmbunătățire a eficienței energetice, adaptat nevoilor și obiectivelor dumneavoastră. Acest program cuprinde strategii și măsuri concrete pentru optimizarea consumului și utilizării energiei.
 • Oferim sprijin în actualizarea și revizuirea anuală a Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice existent. Prin actualizarea PIEE, se iau în considerare noile tehnologii, reglementări și obiective de eficiență energetică.
 • Lucrăm împreună cu reprezentanții localității sau unității administrativ-teritoriale pentru a identifica și dezvolta un plan de măsuri care vizează creșterea eficienței energetice. Acest plan cuprinde acțiuni și obiective pe termen de 3-6 ani, care vor fi integrate în cadrul PIEE.
 • Furnizarea de rapoarte detaliate care evaluează impactul costului energetic și identifică potențialele economii de energie. Aceste rapoarte vă oferă o perspectivă clară asupra consumului de energie și a eficienței măsurilor implementate.
 • Suport în negocierea prețului la energie, astfel încât să obțineți condiții mai avantajoase. De asemenea, vă putem ajuta în procesul de achiziție centralizată a utilităților, pentru a obține beneficii economice și eficiență crescută.
 • Evaluări periodice și cuantificări ale economiilor de energie obținute în urma implementării proiectelor de eficiență energetică și a surselor regenerabile locale. Aceste evaluări oferă date și informații utile pentru a monitoriza progresul și a identifica noi oportunități de optimizare.
 • Suport în implementarea unor proiecte pilot demonstrative, prin care puteți testa și evalua eficiența și viabilitatea noilor tehnologii și soluții în domeniul eficienței energetice.

Principalele solutii recomandate

Eficiența energetică

Promovarea și implementarea măsurilor de eficiență energetică în clădiri publice și private. Utilizarea sistemelor de iluminat eficiente, optimizarea sistemelor de încălzire și răcire, instalarea de echipamente și tehnologii eficiente energetic, monitorizarea consumului de energie și educație în domeniul utilizării eficiente a energiei.

Energia regenerabilă

Dezvoltarea și utilizarea surselor de energie regenerabilă, precum energia solară, energia eoliană, energia hidroelectrică, energia geotermală sau biomasa. Implementarea proiectelor de producție de energie regenerabilă la nivel local și promovarea utilizării energiei verzi în clădirile și infrastructura publică.

Arhitectura nZEB

Sustenabilitatea societății și economiei europene se va baza pe energia regenerabilă și eficiența resurselor. Pentru sectorul construcțiilor, acest lucru implică implementarea la scară largă a clădirilor cu consum aproape zero de energie (nZEB). Tehnologia este disponibilă și testată, însă adoptarea la scară largă a construcțiilor și renovărilor nZEB rămâne o provocare.

Implementarea standardului nZEB reprezintă o modalitate de a reduce impactul asupra mediului înconjurător, de a îmbunătăți eficiența energetică și de a promova utilizarea resurselor regenerabile. Aceste clădiri pot contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la crearea unui mediu de locuit mai sustenabil și mai confortabil.

Un nZEB utilizează tehnologii și strategii de construcție avansate pentru a reduce la minim nevoia de energie. Consumul energetic redus al clădirii este acoperit în cea mai mare parte de surse regenerabile, cum ar fi panouri solare fotovoltaice, pompe de căldură sau alte surse de energie regenerabilă.

ro_RORomanian