fbpx

Audit energetic industrial

  • Home
  • Audit energetic industrial
Audit energetic

Audit energetic complex

Auditul energetic complex este un instrument puternic utilizat pentru evaluare completă a eficienței energetice a unei instalații industriale. Prin intermediul acestuia, se va evalua performanța energetică a instalației, identificând sursele de energie utilizate, fluxurile de energie și eventualele pierderi de energie. SEEI Technology oferă servicii profesionale, printr-un plan de măsuri și acțiuni unde se vor evidenția oportunități de economisire a energiei, reducerea costurilor operaționale și îmbunătățirea sustenabilității.

Cine are obligația de a solicita un adudit pentru compania pe care o deține?

Conform legii 121/2014 art. 9:

Obligațiile operatorilor economici
(1) Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligația:
a) să efectueze o dată la 4 ani un audit energetic pe întregul contur de consum energetic; auditul este elaborat de auditorul energetic și stă la baza stabilirii și aplicării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice;

De ce să alegeți să faceți un audit energetic complex?

Identificarea consumurilor energetice

Auditul energetic permite o evaluare detaliată a consumurilor de energie în diversele zone și procese ale instalației industriale. Aceasta ajută la înțelegerea modului în care energia este utilizată și permite identificarea principalelor surse de consum energetic.

Identificarea oportunităților de economisire a energiei

Auditul energetic dezvăluie oportunitățile de reducere a consumului de energie prin identificarea ineficiențelor, pierderilor sau utilizării inadecvate a energiei în procesele industriale.

Recomandări pentru îmbunătățirea eficienței energetice

Pe baza datelor și informațiilor colectate, auditul energetic furnizează recomandări specifice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a instalației industriale.

Reducerea costurilor operaționalepentru îmbunătățirea eficienței energetice

Prin identificarea și implementarea măsurilor de economisire a energiei, auditul energetic contribuie la reducerea costurilor operaționale ale instalației industriale.

Îmbunătățirea sustenabilității și a responsabilității sociale

Prin identificarea și implementarea măsurilor de eficiență energetică, instalația industrială poate contribui la protejarea mediului și la reducerea amprentei de carbon.

Factory and warning sign. Financial monitoring of enterprises and businesses. Audit. Insurance. probability of bankruptcy. Security breach. Sanctions. Arrested property. Emission control.

Etapele unui auditul energetic complex

Stabilirea obiectivelor auditului energetic, definirea scopului și a domeniului auditului, precum și colectarea informațiilor despre instalația industrială, inclusiv planuri, documente tehnice, facturi de energie și alte date relevante.

Adunarea și analiza datelor privind consumul de energie, inclusiv facturi, registre de consum, date despre procese și echipamente, precum și informații despre infrastructură

Analiza sistemelor de energie utilizate în instalația industrială, cum ar fi sistemele de iluminat, încălzire, ventilație, aer condiționat, utilaje și echipamente industriale, pentru a identifica ineficiențele și oportunitățile de economisire a energiei.

Vizitarea instalației industriale pentru a obține o înțelegere detaliată a modului în care energia este utilizată și pentru a identifica potențialele pierderi de energie.

Utilizarea datelor colectate pentru a identifica ineficiențele energetice, oportunitățile de îmbunătățire și prioritizarea măsurilor potențiale de economisire a energiei.

Documentarea rezultatelor și recomandărilor într-un raport detaliat. Raportul ar trebui să includă informații despre consumul de energie, identificarea problemelor și oportunităților de economisire a energiei, măsurile recomandate, estimarea economiilor de energie și impactul economic al acestora.

Prezentarea raportului de audit energetic companiei sau a echipei de management responsabile. Aceasta oferă ocazia de a discuta rezultatele, de a primi feedback și de a planifică implementarea măsurilor de eficiență energetică.

Realizarea și urmărirea implementării măsurilor recomandate în raportul de audit energetic.

Planul de măsuri și acțiuni va conține:

  • reducerea costurilor de energie
  • Oportunităților de economisire a energiei
  • Modernizarea energetică
  • Costul de implementare
  • Perioada necesară pentru recuperarea investiției

La SEEI Technology, suntem dedicați îmbunătățirii eficienței energetice și protejării mediului înconjurător. Contactați-ne astăzi pentru a afla cum putem ajuta afacerea dumneavoastră să economisească energie și să îmbunătățească performanța energetică! Fiți parte din revoluția energetică!

ro_RORomanian